Publikacje

eSDI-NET+ Biuletyn 08/2008
Biuletyn eSDI-NET+ 08/2008 w języku angielskim do pobrania poniżej.
Biuletyn eSDI-NET+ 08/2008 (4kB).
eSDI-NET+ project flyer
Zachęcamy do pobrania ulotki informacyjnej w formacie PDF. Będziemy wdzięczni za dystrybucje informacji o eSDI-NET+ w postaci wydrukowanych ulotek. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.
eSDI-NET+ ulotka informacyjna PDF (66kB).
eSDI-NET+
eSDI-NET+ Jest to sieć utworzona dla promocji europejskiego dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk Infrastruktury Danych Przestrzennych (SDI).
Rozwój technologii oraz rosnąca świadomość znaczenia danych przestrzennych stworzyły sytuację, w której powstaje bardzo duża ilość różnorodnych danych cyfrowych. Takie dane są cenne, jednak brak jest właściwych narzędzi oceniających ich dostępność i rozpowszechnienie.
Artykuł dostępny w formacie PDF (18 kB).
Sieć Danych Przestrzennych
eSDI-NET+
Europejska Sieć na rzecz wzbogacania i wielokrotnego wykorzystania informacji geograficznej.
“Infrastruktura danych przestrzennych (SDI) jest to struktura/konstrukcja składająca się z połączonych interaktywnie elementów, takich jak dane przestrzenne, metadane, użytkownicy oraz narzędzia, w celu efektywnego i elastycznego wykorzystania danych przestrzennych..”
Prezentacja dostępna w formacie PDF (770 kB).