Wiadomości

Identyfikacja i analiza najlepszych praktyk SDI
Półfinał konkursu The SDI Best Practices Award 2009
Zarejestruj swój serwis!

Sierpień 2008 – Podczas procesu Identyfikacji i analizy najlepszych praktyk SDI przeprowadzanego na poziomie krajowym, projekt eSDI-NET+ oferuje właścicielom wszystkich rodzajów SDI zlokalizowanych w Europie unikalną możliwość zaprezentowania swojego dorobku w budowie serwisów SDI i Geoportali.

Proces Identyfikacji i analizy najlepszych praktyk pozwoli na wyłonienie wyróżniających się inicjatyw i rozwiązań spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Te najlepsze zostaną nagrodzone w 2009 roku. Ideą konkursu jest otwartość na różnorodne rozwiązania SDI, dlatego też zaproszenie udziału w The SDI Best Practice Award 2009 skierowane jest zarówno do sektora państwowego różnych szczebli, jak i prywatnego reprezentowanego przez małe i duże firmy.

W Polsce zgłoszenia do konkursu można nadsyłać w terminie do 20 grudnia 2008 roku.

Zgłoś swój udział!

Warsztaty – najlepsze praktyki SDI

Marzec 2008 – Konsorcjum eSDI-NET+ pracuje nad przygotowaniem warsztatów tematycznych, stanowiących preselekcję do konkursu The SDI Best Practice Award. Głównym celem warsztatów jest zainicjowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami serwisów SDI, pozwalającego na rozwinięcie wymiany doświadczeń z najlepszych praktyk SDI.

  • Ocena użyteczności SDI
  • Ocena sieciowych użytkowników
  • Analizy wpływu socjoekonomicznego
  • Ocena organizacji
  • Aspekty praw autorskich
  • Techniczne uwarunkowania funkcjonalność/intuicyjność/komponenty

Na etapie warsztatów zostanie dokonany przegląd zgłoszonych projektów pod względem tematycznym/regionalnym w celu zidentyfikowania najlepszych Inicjatywy SDI w Europie.

W nadchodzących miesiącach nasza sieć dostarczy więcej szczegółowych nadchodzących warsztatach w sekcji WIADOMOŚCI. Jeśli życzyłbyś sobie więcej dokładniejszej informacji o uczestnictwie lub obecności twojego Serwisu SDI w naszej sieci to proszę skontaktuj się z nami w celu uzyskania większej ilości informacji.