Dlaczego SDI?

eSDI-NET+ jest siecią której zadaniem jest połączenie kluczowych twórców Europejskiej SDI i docelowych użytkowników w celu wymiany wiedzy w zakresie budowy infrastruktury. Dzięki temu można rozszerzyć swoją wiedzę tak aby infrastruktura była bardziej odpowiednia dla całej Europy a także dla wszystkich obywateli Europy.

Świat wokół nas zmienia się w niewiarygodnym tempie. Równocześnie z rozszerzaniem się granic Unii Europejskiej zauważone zostały takie problemy jak przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, przeciążenie na drogach, zagrożenia bezpieczeństwa, wyczerpanie surowców naturalnych oraz wiele innych. By przeciwdziałać powyższym zjawiskom należy podczas podejmowania kluczowych decyzji korzystać z najlepszych narzędzi umożliwiających dostęp do informacji. Takimi narzędziami są Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Świadomość ogromnego potencjału, a dokładniej szerokiego zakresu i bogatej różnorodności, aplikacji GIS będzie docierać do coraz szerszego grona decydentów, jeśli infrastruktury danych przestrzennych (SDI) będą wdrażane na poszczególnych poziomach administracji (lokalnych, regionalnych i krajowym).

Systemy Informacji Geograficznej zmieniły sposób postrzegania danych przestrzennych. Obecnie rozwiązania GIS reprezentują przemysł wart miliony euro. Jeśli rządy państw zdecydują się na maksymalizację dostępu do informacji geograficznej poprzez SDI, wówczas będzie możliwość wykorzystania pełnego potencjału tkwiącego w technologii GIS.

Jednym z największych problemów w studiach podejmujących analizę dodanych wartości udoskonalania systemów wiedzy jest częste zaniedbywanie realizacji natury, postrzeganej, jako tradycyjna zaleta, rzeczywista i wymierna. Bez wątpienia nie jest to prawdą i to może nas doprowadzić do ślepego zaułka rozwiązań. W takim układzie w jaki sposób wycenić wartość zalety wiedzy? Jaki sposób ocenimy użyteczność i wartość danego serwisu SDI?

Dobrą odpowiedzią nie jest przypisywanie wartości dla SDI, a identyfikowanie szczególnych obszarów działań (działalności człowieka), które są oraz będą mogły być zagospodarowane przez wydajne Infrastruktury Danych Przestrzennych:

  • Kataster
  • Zarządzanie źródłami naturalnymi – lasy, rolnictwo, górnictwo, energia, morze,
  • Straż pożarna, medyczne pogotowie, ratunkowe, policja,
  • Biznes Plany,
  • Oceny Środowiskowe,
  • Systemy nawigacyjne – morskie, powietrzne i lądowe,
  • Zarządzanie kryzysowe.

W celu maksymalizacji zalet SDI w Europie, niezbędne jest dzielenie się wiedzą. Przełomowym momentem będzie uruchomienie platformy, dzięki której najlepsze praktyki będą mogły być wymieniane i asymilowane pomiędzy zainteresowanymi. Celem eSDI-NET+ jest rozwijanie dialogu pomiędzy właścicielami SDI.