Tło projektu

Rozwój technologii oraz rosnąca świadomość znaczenia danych przestrzennych stworzyły sytuację w której powstaje bardzo duża ilość różnorodnych danych cyfrowych. Takie dane są cenne, jednak brak jest właściwych narzędzi oceniających ich dostępność i rozpowszechnienie. Efektywne i sensowne użycie technik GI przychodzi dzięki zaangażowaniu się zespołu i wnikliwą wiedzę dziedziny zastosowania co stoi w konflikcie z oczekiwaniami społeczności związanej z rządowymi projektami, programami i innego typu inicjatywami (np. e-goverment), które posiadają jakiś określony horyzont czasowy ich trwania.

Inicjatywy te grupowane są w zastosowaniach dla określonych segmentów, a i ich późniejsze wykorzystanie często nie jest przewidywane. Taka organizacja pracy prowadzi do sytuacji obniżenia poziomu dostępu do danych przestrzennych i często prowadzi do kosztownych niepotrzebnych duplikacji zasobów danych.

Przeciwieństwem tego stanu rzeczy jest ostania dyrektywa INSPIRE, która uznała, że wartością GI może być maksymalizacja wykorzystania danych przez dobre ich semantycznie zdefiniowane i wspieranie ich ponownego użycia przez powszechną implementację SDI (Infrastruktur Danych Przestrzennych).