W skrócie

  • Zebranie kluczowych uczestników SDI i użytkowników w Sieci Tematycznej rozumianej jako platforma dla komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w budowę i wykorzystanie SDI.
  • Promocja wymiany informacji pomiędzy poziomem podejmowania strategicznych decyzji dot. SDI a dyskusjami technicznymi związanymi z SDI.
  • Osiągnięcie zintegrowanego punktu widzenia ekspertów na projekty budowy SDI według ujednoliconych wytycznych i standardów, co skutkowało by implementacją najlepszych praktyk.
  • Stworzenie połączeń pomiędzy lokalnymi i regionalnymi jednostkami administracji publicznej z uwzględnieniem wyników uzyskanych w projektach INSPIRE, GALILEO, GMES i projektów e-government,
  • opracowanie rozwiązań w zakresie wspólnego dostępu, eksploracji i użytkowania wielojęzykowych i wielokulturowych danych
  • stymulowanie procesów agregacji zasobów danych krajowych w zasoby danych paneuropejskich.