Miért kell a térbeli adat infrastruktúra (SDI)?

Az eSDI-Net+ egy hálózat, amelynek célja az európai térbeli adat infrastruktúra legfontosabb érintettjeinek összehozása annak érdekében, hogy megosszuk a témára vonatkozó tudást. Valaki megkérdezheti, hogy vajon ez a tudásmegosztás fontos-e Európa fejlődése szempontjából, vagy még pontosabban: fontos-e az európai állampolgároknak? Minek nekünk a térbeli adat infrastruktúra?

A világ körülöttünk hihetetlen tempóban és állandóan változik. Az Európai Unió gyors bővülésével új problémák keletkeznek, mint a túlnépesedés, a környezetszennyeződés, a közlekedési torlódások, a biztonsági kockázatok, a természeti erőforrások kimerülése és még sok egyéb. E gondok kezelésében a térinformatikai rendszerek (GIS) rendkívül hasznos eszközt jelentenek, mert biztosítják a megfelelő döntések meghozásához szükséges információt. Minthogy a GIS-alkalmazások sora hosszú, és sokfélesége óriási, a térinformatika e pozitív hatását teljes mértékben felmérni csak akkor tudjuk, ha létrehozzuk a szükséges térbeli adat infrastruktúrákat a megfelelő helyi, országos és országok közötti szinteken.

A GIS megváltoztatta a térinformáció kezelésének módját, és a térinformatikai rendszerek ma már milliárd eurós nagyságrendű üzletágat képviselnek. De ez a technológia csak akkor működhet teljes kapacitással, ha a kormányok a legnagyobb mértékben lehetővé teszik a térinformációhoz való hozzáférést a térbeli adat infrastruktúrákon keresztül.

Azokkal a tanulmányokkal, melyekben elemezni próbálják a tudásrendszerekben végzett fejlesztések hozzáadott értékét, az a legnagyobb probléma, hogy gyakran nem képesek felismerni a tudás természetét, hanem úgy tekintik, mint egy régóta meglévő, kézzel fogható és mérhető vagyontárgyat. Ez bizonyára nem így van, és a megoldások zsákutcába vezetnek. Akkor hogyan számíthatjuk ki a tudásvagyon értékét, hogyan állapítjuk meg egy térbeli adat infrastruktúra értékét?

A helyes válasz erre nem az, hogy értéket adunk a térbeli adat infrastruktúrának, hanem az, hogy azonosítjuk azokat a speciális célterületeket, amelyekre a hatékony térbeli adat infrastruktúrák hatással vannak vagy lesznek:

  • Ingatlantulajdonok adminisztrálása
  • Természeti erőforrások - erdészet, mezőgazdaság, bányászat, energia, tengeri témák - kezelése
  • Sürgősségi szolgáltatások - tűzoltók, mentők, rendőrség
  • Üzleti tervezés
  • Környezetértékelés
  • Tengeri, légi, földi navigáció
  • Katasztrófakezelés

Annak érdekében, hogy az SDI-k előnyeit maximalizálhassunk egész Európában, tudásmegosztásra van szükség, sőt, döntő fontosságú, hogy legyen egy platform, ahol a legjobb gyakorlatok kicserélhetők, és azokat onnan minden érintett átveheti. Ez az eSDI-Net+ lényege: elősegíteni a párbeszédet az európai térbeli adat infrastruktúra érintettjei között.