Kapcsolódó projektek és kezdeményezések

Az eSDI-Net+ konzorcium alább felsorolt számos partnere dolgozik a kapcsolódó projektekhez és kezdeményezésekhez való csatlakozáson, melyek célja a projekteredmények jobb integrálása és elterjesztése.

Related projects and initiatives

INSPIRE irányelv

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Az eSDI-Net+ az INSPIRE DT-vel (monitorozás és jelentés) dolgozott szorosan együttműködve társelnöke, Danny Vandenbroucke (eSDI-net+ partner K. U. Leuven R&D) által, hogy meghatározza a kritériumokat, melyek a szubnacionális SDI-k értékeléséhez a Legjobb (Jó) Gyakorlatok kiválasztásához kellenek. Az eSDI-Net+ megközelítés gyakorlatilag figyelembe vette a folyamatban lévő INSPIRE helyzettanulmányt, az INSPIRE DT leadandó anyagait, valamint a szélesebb INSPIRE közösségben folytatott vitákat, ahogyan azt az INSPIRE konferencia is tükrözte.

GMES projektek

HUMBOLDT

http://www.esdi-humboldt.eu/

Az EU Humboldt projektje az európai szervezetek sokasága érdekében az elérhető sokféle téradat egyesítésével járul hozzá az Európai Térbeli adat Infrastruktúra (ESDI) megvalósításához. E projekt célja, hogy kezelje és fejlessze tovább az ESDI megvalósítási eljárásának legfontosabb részeit. A partnerek - a Fraunhofer IGD mint a Humboldt projekt koordinátora, az eSDI-Net+ koordinátora, valamint az INI-GraphicsNet Stiftung mint a Humboldt konzorcium Terjesztési Munkacsoportjának vezetője - erős kapcsolatot építettek e két projekt között, hogy támogassák a közös munkálkodást, és teljessé tegyék a terjesztési tevékenységeket mindkét konzorciumnál. A GISIG, amely a képzési tevékenységek felelőse a Humboldt projektben, közli a felhasználói igényeket, illetve az érintettek szükségleteit mindkét projekt résztvevőivel.

eContentplus projektek

GIS4EU

http://www.gisig.it/gis4eu/

E projekt célja, hogy gondoskodjon Európa alapvető térképészeti adatállományairól (közigazgatási egységek, vízrajz, közlekedési útvonalak, magassági adatok), és biztosítsa a méretarányok, a nyelvek és a határok feletti interoperabilitást és elérhetőséget a szabványoknak, valamint az INPSPIRE irányelvnek (20007/2/EC) megfelelően. A megközelítés: közös adatmodell kifejlesztése, valamint adatharmonizációs, adatcsoportosítási és adatbemutatási szabályok és irányelvek megfogalmazása, hogy lehetővé tegyék a különböző országok, valamint (országos, regionális és helyi) szintek által biztosított konzisztens és homogén referenciaadatok elérését anélkül, hogy egyetlen központi adatbázist és szolgálatot kellene létrehozni. A GIS4EU teljes megvalósítása után szerte Európában jelentős haladás következik be a referenciaadatok elérhetőségében, használhatóságában és kiaknázásában. A GISIG, mint az eSDI-Net+ partnere kapcsolatot épített ki az eSDI-Net+ és a GIS4EU projektek között. A projekt honlapján linkek találhatók az eSDI-Net+ projekthez és a Legjobb Gyakorlat Díjhoz. A felhívás letölthető a honlapról.

Nature-SDIplus

http://www.nature-sdi.eu/

A Nature-SDIplus Hálózat célja, hogy a legkorszerűbb módszerek és legjobb gyakorlati példák felhasználásával fejlessze tovább a nemzeti adatbázisok harmonizációját, könnyebben hozzáférhetővé és kiaknázhatóvá tegye őket. Ezzel járul hozzá az INSPIRE megvalósításához, különös tekintettel a természetvédelmi adattémák klaszterezésére (ahogyan az INSPIRE mellékleteiben szerepel). Mind az eSDI-Net+, mind a Nature-SDIplus hálózat kombinálja a terjesztési és tudatosítási erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elérjék a GI-közösségeket, és fokozzák a tapasztalatcserét az INSPIRE és az SDI legjobb gyakorlatai témáiban. Főként a GISIG - mint a terjesztési és tudatosítási munkacsomagokért felelős partner - biztosítja a szükséges linket a projektek között. További partnereket vontak be mindkét projektbe, és támogatják az információcserét.

EURADIN (EURopean ADdresses INfrastructure)

http://www.eurogi.org/pooled/articles/BF_NEWSART/view.asp?Q=BF_NEWSART_304387

Az EURADIN egy Legjobb Gyakorlat Hálózat, melyet az Európai Bizottság eContentplus Programja (ECP-2007-GEO-317002) hozott létre társfinanszírozásban az európai címek harmonizációja céljából. Annak meghatározásán van a hangsúly, hogyan lehet megszervezni a hozzáférést meglévő címadatokhoz annak érdekében, hogy biztosítható legyen az interoperabilitás a meglévő címadatok között, és kidolgozhassák a stratégiát, hogyan oldható meg a nemzeti vagy regionális címinfrastruktúrák elérése. A projekt legfőbb eredménye az Európai Címinfrastruktúrára vonatkozó javaslat lesz, illetve egy kísérleti európai címinfrastruktúra megvalósítása, tesztelése és értékelése. Az eredményeket minden európai tagország referenciaként használja fel az INSPIRE címekkel kapcsolatos ajánlásainak teljesítésében. Az EURADIN partnerség 30 partnert egyesít 16 európai országból, ami megfelel az EU tagországok 59%-ának. Az EUROGI - a címkérdésnek hosszú ideje elkötelezettje, az eSDI-Net+ partnere és a 2. munkacsoport vezetője - a kezdet kezdetétől erősen támogatja az EURADIN-t, mint egyik legrégibb partnerét és a Hálózatosítási és Terjesztési Munkacsomag vezetőjét.

One Geology Europe

http://www.onegeology-europe.eu/English/home.htm

Az OneGeology-Europe egy nagy, ambiciózus projekt, melynek célja a geológiai téradatok szélesebb körű ismertsége és elérhetősége. Ez a projekt egy integrált adatrendszer kifejlesztésén dolgozik, amely első ízben hozza létre interneten egész Európa geológiai térképét, és teszi hozzáférhetővé az adatait. Az európai nemzeti geológiai szolgálatok tulajdonában lévő sokféle adatállományt dolgozza fel az INSPIRE, a legújabb európai irányvonal követelményeinek megfelelően, amely meghatározta a területi adatok feldolgozásának vezérfonalát. Az OneGeology-Europe 20 ország konzorciumában 29 partnert fog össze. Van közöttük 20 geológiai szolgálat (adatgazdák), a felhasználók 7 képviselője, valamint a földrajzi adatelérés jogi szempontjainak, illetve Európa összes geológiai szolgálata ernyőszervezetének képviselője. A projekt céljai és képviselői különösképpen nyilvánvalóvá teszik, hogy az eSDI-Net+ legyen az összekötő kapocs a hálózat felhasználói és érintettjei irányában.

Egyéb kapcsolódó projektek

CASCADOSS

http://www.cascadoss.eu/en/index.php

Ez a projekt 9 részből áll, és ezek közül kettő érdekesnek tűnik az eSDI-Net+ számára, mivel feladataik hasonlóságokat tartalmaznak az eSDI-Net+ projekt feladataival. Ezek: először a Térinformatikai és Távérzékelési Nyílt Forráskódú Szoftver Kiértékelése, másodszor: Legjobb gyakorlatok a Térinformatikai és Távérzékelési Nyílt Forráskódú Szoftverben. Az eSDI-Net+ össze tudja hasonlítani és tökéletesíteni a kidolgozott értékelési kritériumokat és módszereket a legjobb gyakorlatok azonosításához. A K. U. Leuven R&D a CASCADOSS koordinátoraként közvetlen linket létesített a projekthez.

SPATIALIST

http://www.spatialist.be/

Ez egy SDI kutatási projekt az állami szektor innovációihoz a flamand kormány finanszírozásában. Az eSDI-Net+ partnere, a K. U. Leuven R&D, amely közvetlenül részt vesz a SPATIALIST projekt tevékenységeiben, aktívan hozzájárul a projektek közötti szoros együttműködési kapcsolat létrehozásához. A terjesztés és a tudatosítás fokozása érdekében a SPATIALIST projekt honlapján linket létesítettek az eSDI-Net+ projekthez.

VESTA-GIS

http://www.vesta-gis.eu/

A VESTA-GIS Hálózat célja, hogy európai szinten kedvező környezetet teremtsen a szaktudás növelésére a változó munkaerőpiacon, minthogy az új európai dimenzióban a GI jelentősége egyre nő. Ez drámai módon megváltoztatja a GI-szakértők, GI-operátorok, végfelhasználók, oktatók, fejlesztők stb. munkakörülményeit. E projektben az eSDI-Net+ partnere, a GISIG felelős a képzési keretekért és a VESTA "igazolvány"-ért. Kapcsolatot létesített a projekthez; linkeket az eSDI-Net+ projekthez és a Legjobb Gyakorlat Díj hirdetményéhez is.

Az azonosított kapcsolódó projektek, valamint a nemzeti és nemzetközi kezdeményezések adatait egy adatbázisban egyesítették. Ez tartalmazza a lehetséges partnerek és hálózattámogatók elérhetőségeit: a projekt neve, a megbízott személy, lehetséges együttműködők és linkek. A kapcsolódó kezdeményezéseket tartalmazó eSDI-Net+ adatbázist, amelyet a projekt kezdetén hoztunk létre, a következőkkel bővítettük: