Célok röviden

  • Összehozni a SDI legfontosabb szereplőit és célfelhasználóit a tematikus hálózatban, mely platformot létesít az SDI-k létrehozásában és használatában érdekeltek közötti kommunikációhoz és ismeretcseréhez,
  • Hirdetni a magas szintű döntéseket, a lentről felfelé irányuló műszaki vitákat és az információcserét,
  • Segíteni a GI-érdekelteket a digitális GI teljes potenciáljának kifejtésében a tartalomszolgáltatók és felhasználók számára, és fokozni a tudatosítást a GI gazdagításának, valamint az SDI-k GI-újrahasznosításban játszott szerepének fontosságáról,
  • Átfogó képet nyújtani a szakembereknek, és elősegíteni egységes vezérelvek, szabványok készítését, valamint a legjobb gyakorlatok megvalósítását,
  • Kommunikációs mechanizmusokat teremteni az európai és helyi szintek között az INSPIRE, a GMES, a GALILEO és a kormányprogramok előnyeinek maximális kihasználására, hogy fenntarthatóbb e-közösségeket létesíthessünk,
  • Megoldásokat kidolgozni a sokféle kultúra és sokféle nyelv számára, hogy az európai digitális GI-tartalom elérhető, kiaknázható, hasznosítható és újrahasznosítható legyen,
  • Ösztönözni a legfontosabb GI meglévő országos adatállományainak határok feletti adatállományokká egyesítését.