Publikace

eSDI-NET+
Síť pro propagaci přeshraničního dialogu a výměnu nejlepších řešení Infrastruktury prostorových dat (SDI) v celé Evropě
Technologický vývoj a zvyšující se povědomí o důležitosti prostorových geografických dat podnítila rychlý nárůst digitálního obsahu tohoto typu. Tento růst nedoprovázela opatření pro rošíření a dostupnost.
Celý článek je přístupný ve formátu PDF (18 kB).
Networking of Spatial Data
(Vytváření sítě prostorových dat)
eSDI-NET+
Evropská síť pro obohacení a opětovné užití geografických informací
“Infrastruktura prostorových dat neboli SDI je rámec pro prostorová data, metadata, uživatele a nástroje, které jsou interaktivně propojeny, aby mohla být prostorová dat efektivně a flexibilně využita.”
Celá prezentace je přístupná ve formátu PDF (770 kB).