Workshop nejlepších SDI řešení

Březen 2008 – Konzorcium eSDI-NET+ v současné době pracuje na konceptu tématického workshopu pro hodnocení nejlepších SDI řešení. Cílem je vytvoření dialogu mezi akcionáři SDI na lokální, regionální a národní úrovni a podpora výměny nejlepších řešení. V průběhu těchto workshopů budou příslušné tématické/regionální iniciativy SDI hodnoceny za účelem identifikace nejlepších řešení na regionální nebo tématické úrovni, které v Evropě existují.

Za účelem analýzy řešení možnosti opakovaného využití a interoperabililty příslušných SDI budou pro hodnocení a výběr nejlepších řešení použity následující ukazatele:

  • Hodnocení užívání SDI
  • Hodnocení vytváření sítě odborníků
  • Analýza socio-ekonomického dopadu
  • Hodnocení organizace
  • Soulad s právními aspekty
  • Technické provedení funkčností/zařízení/komponent.

Workshopy budou probíhat v následujících státech: Jihovýchod; Benelux; Skandinávie; Itálie; UK/Irsko; Polsko/Česká republika/Maďarsko; Německo/Rakousko/Švýcarsko; Španělsko/Portugalsko; Francie. Bližší informace ohledně workshopů Vám poskytneme během příštích měsíců v sekci NEWS. V případě, že požadujete více informací ihned nebo by jste se chtěli účastnit/prezentovat Vaše SDI během workshopu, prosím kontaktujte nás pro další informace.