Proč SDI?

eSDI-NET+ je síť, jejímž cílem je spojení evroských klíčových akcionářů SDI za účelem sdílení příslušných vědomostí v této oblasti. Nabízí se otázka, zda je toto sdílení vědomostí relevantní pro evrospký rozvoj nebo konkrétně pro obyvatele Evropy. Proč potřebujeme SDI?

Svět kolem nás se mění neuvěřitelnou rychlostí. Souběžně s rychlým rozšířením Evropské Unie vyvstaly problémy jak přelidněnost, znečištění životního prostředí, přetížení dopravy, riziko zabezpečení, vyčerpání přírodních zdrojů a mnoho jiných. Při řešení těchto problémů jsou geografické informační systémy (GIS) velmi užitečnými nástroji, které poskytují potřebné informace pro vhodné rozhodování. Jelikož rozsah a rozmanitost aplikací GIS jsou značné, plný potenciál tohoto pozitivního vlivu je možné si uvědomit pouze v případě, že nezbytná infratruktura prostorových dat (SDI) bude implementována na příslušné místní, národní a nadnárodní úrovni.

Geografické informační systémy (GIS) změnili způsob vužívání prostorových dat a reprezentují mnohamiliardový evropský průmysl. Nicméně, tato technologie dosáhne svého plného potenciálu tehdy, až se vláda rozhodne maximalizovat přístup k geografickým informacím pomocí SDI.

Jedním z největších problémů studií, které se snaží analyzovat přidanou hodnotu vylepšených vzdělávacích systémů, je, že často chybují při pochopení povahy znalostí tím, že na ni pohlíží jako na tradiční položku, hmotnou a měřitelnou. Toto rozhodně není pravda a povede to ke slepým řešením. Jak poté spočítáme hodnotu znalostí a jakou hodnotu máme přisuzovat SDI?

Správná odpověď nespočívá v přisuzování hodnoty k SDI, ale v identifikaci specifických cílových oblastí, které jsou a budou ovlivněny příslušnými SDI:

  • Správa půdního vlastnictví
  • Management přírodních zdrojů (lesnictví, zemědělství, hornictví, energetika, námořnictví)
  • Odezva pohotovostní služby (hasiči, první pomoc, policie)
  • Obchodní plánování
  • Hodnocení životního prostředí
  • Navigace (námořní, pozemní a letecká)
  • Krizový management

Pro maximalizaci výhod SDI po celé Evropě je sdílení znalostí nutné, ba co víc, je klíčové mít platformu, která umožní výměnu a přizpůsobení nejlepších řešení všem zúčastněným. V tom spočívá význam eSDI-NET+ - podporovat komunikaci mezi evropskými akcionáři SDI.