Pozadí

Technologický vývoj a zvyšující se povědomí o důležitosti prostorových geografických dat vytvořily mimořádně velké množství tohoto bohatého digitálního obsahu. Takové množství dat však postrádá odpovídající opatření pro rozšíření a dostupnost.
Přestože inteligentní a efektivní užívání GI vychází ze zapojených a dobře informovaných uživatelských domén, tyto se často spojují do nesourodých virtuálních komunit  vázaných k vládním iniciativám, programům a projektům.

GI jsou typicky seskupovány prostřednictvím aplikačních segmentů a jejich opětovné použití není často předvídáno. Tyto skutečnosti mají dopad na reálnou schopnost přístupu k prostorovým datům a vedou k nákladné a nadbytečné duplikaci zdrojů. Naopak současná směrnice INSPIRE identifikovala, že hodnota GI může být maximalizována pomocí sémanticky správně definovaných metadat a jejich opětovného využití podporovaného prostřednictvím obecně rozšířené implementace SDI.