Ve stručnosti

  • Shromáždit klíčové hráče SDI a cílové uživatele uživatele do Tématické sítě vytvořenou jako platformu pro komunikaci a výměnu mezi akcionáři zapojenými do tvorby a užívání SDI řešení.
  • Propagace vysokoúrovňových rozhodnutí a budování technické diskuse, výměna informací.
  • Pomoc akcionářům GI pro pochopení plného potenciálu digitálních GI pro poskytovatele obsahu a uživatelů. Zvyšovat povědomí o významu obohacování GI a SDI pro opětovné využití GI.
  • Umožnit integrovaný pohled odborníků a podporovat vytvoření integrovaných pokynů, standardů a implementaci nejlepší praxe.
  • Vytvořit kommunikační mechanismy mezi evropskou a regionální úrovní pro maximalizaci výhod INSPIRE, GMES, GALILEO a státních programů za účelem vytvoření udržitelných e-komunit.
  • Vyvíjet řešení pro multikulturní a mnohojazyčný přístup, využití, užívání a opětovné využití obsahu digitálních GI v Evropě.
  • Podněcovat seskupování stávajících národních datových souborů základních GI do přeshraničních datových souborech.